Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk

Piekļūstamība

Klausies

Ieslēgt teksta izrunātāju

Fonta izmērs

Kontrasts

Izvēlne

Atbalsts

Autortiesības un tiesības izmantot saturu

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Autortiesību likums

Ar autortiesībām neaizsargāts saturs

Darbs, kas nav aizsargāts ar autortiesībām, ir brīvi izmantojams un reproducējams dažādiem mērķiem.

Ar autortiesībām saistītie jautājumi

Jebkuru radošo darbu aizsargā autortiesības, darba aizsardzības termiņš ir visu autora dzīvi un vēl 70 gadus pēc autora nāves. Digitālajā bibliotēkā iekļauto darbu autortiesības pieder darbu autortiesību subjektiem (autoriem vai to tiesību pārņēmējiem). Digitālās bibliotēkas lietotājiem ir pienākums ievērot autortiesību subjektu tiesības saskaņā ar Autortiesību likumu. Lai izmantotu ar autortiesībām aizsargātu darbu, nepieciešama autora atļauja vai likuma pamatojums, izņēmums. Autora vai  tiesību pārņēmēja atļauja nepieciešama, ar autortiesībām aizsargātus darbus (arī darbu reprodukcijas) ievietojot izstādē, digitalizējot, publicējot internetā, iespiežot bukletā, kopējot, ierakstot audio, atskaņojot vai lasot publiskā pasākumā.

Ja darbs ir brīvi pieejams tīmeklī – tas nenozīmē, ka to var brīvi izmantot.

Dalīšanās, pārpublicēšana

Ja darbs nav aizsargāts ar autortiesībām, Digitālās bibliotēkas lietotājs drīkst to pārpublicēt, kā arī dalīties ar digitālajiem objektiem sociālajos tīklos, atsaucoties uz Digitālo bibliotēku un oriģināla turētāju. Pārpublicētājam ir pienākums pārliecināties, lai tiek ievērotas autortiesību subjekta tiesības saskaņā ar Autortiesību likumu – darbus, kas ir aizsargāti ar autortiesībām, nedrīkst pārpublicēt bez autora atļaujas. 

 (19. pants)

 

Ar autortiesībām aizsargātu darbu izmantošana izglītības un pētniecības mērķiem

Norādot izmantotā darba nosaukumu, avotu un autora vārdu, nekomerciālā nolūkā atļauts izmantot darbus vai to fragmentus ilustrēšanas mērķim*, pētniecības mērķiem un mācību procesā (izglītības iestādē vai citā vietā, kurā īsteno izglītības programmu, vai drošā elektroniskā vidē, kas pieejama tikai izglītojamiem un personām, kas īsteno izglītības programmu).

* Ilustrēšanas mērķim - darbu vai to fragmentu izmantošana, kas atbalsta, bagātina vai papildina mācību procesu.

 (21. pants)

Bez autora piekrišanas un bez autoratlīdzības samaksas atļauts publiski izpildīt darbu: izglītības programmas īstenošanas ietvaros mācību procesam atbilstošā apjomā nekomerciālam nolūkam, obligāti norādot izmantotā darba nosaukumu un autora vārdu un ievērojot nosacījumu, ka darbs tiek publiski izpildīts auditorijai, kurā ir tikai pedagogi, izglītojamie vai personas, kas tieši saistītas ar attiecīgās izglītības programmas īstenošanu.

 (26. pants)

 

Tekstizrace un datizrace*

Pētniecības organizācijai un kultūras mantojuma iestādei atļauts reproducēt likumīgi pieejamus darbus, lai veiktu tekstizraci un datizraci pētniecības mērķiem. Pētniecības mērķiem izgatavotās darbu kopijas glabā, nodrošinot atbilstošu drošības līmeni, tik ilgi, cik tas nepieciešams pētniecības mērķiem.

(21. pants)

*Tekstizrace un datizrace ir jebkāds automatizēts analītisks paņēmiens, ar kura palīdzību analizē tekstu un datus digitāli, lai iegūtu noteiktu informāciju, piemēram, modeļus, tendences un korelācijas.

 

Ar autortiesībām aizsargātu darbu izmantošana komerciāliem mērķiem

Pirms digitālo objektu izmantošanas komerciāliem mērķiem sazināties ar digitālā objekta oriģināla glabātāju un autoru, lai noskaidrotu tā izmantošanas nosacījumus.

 

Partneriem

Darba izmantošana kultūras mantojuma iestāžu vajadzībām

Kultūras mantojuma iestādei nekomerciālā nolūkā atļauts jebkādā formātā un datu nesējā reproducēt tās krājumā pastāvīgi esošu darbu saglabāšanas mērķim, tostarp lai saglabātu sabojātu vai nolietotu darbu, vai tādu darbu, kura datu nesējs ir tehnoloģiski novecojis, šim mērķim atbilstošā apjomā. Darbu izmantošanai zinātniskam pētījumam vai pašizglītībai nodrošināta pieeja attiecīgās kultūras mantojuma iestādes telpās īpaši ierīkotiem datoriem un/vai īpaši aizsargātam iekšējam tīklam.

Kultūras mantojuma iestādei atļauts reproducēt tās krājumā esošus darbus vai to fragmentus plakātos, skrejlapās, brošūrās un tamlīdzīgos informatīvajos materiālos informēšanas mērķim.

(23.pants)

 

Digitalizācija kultūras mantojuma iestādēs 

Kultūras mantojuma iestādes* drīkst digitalizēt saturu neatkarīgi no piederības saglabāšanas nolūkos, kā arī komerciālā apritē nepieejamus darbus. Saglabāšanas nolūkiem digitalizētos darbus drīkst padarīt pieejamus satura devēja tīklā vai licencējot to.

Kultūras mantojuma iestādei nekomerciālā nolūkā atļauts jebkādā formātā un datu nesējā reproducēt tās krājumā pastāvīgi esošu darbu saglabāšanas mērķim, tostarp lai saglabātu sabojātu vai nolietotu darbu, vai tādu darbu, kura datu nesējs ir tehnoloģiski novecojis, šim mērķim atbilstošā apjomā.

* Kultūras mantojuma iestāde — publiski pieejama bibliotēka vai muzejs, arhīvs, tostarp izglītības iestādes, pētniecības organizācijas vai sabiedriskās raidorganizācijas bibliotēka un arhīvs, kā arī filmu vai skaņu ierakstu mantojuma saglabāšanas iestāde.

 

Nezināmu autoru  darbu reproducēšana (digitalizēšana)

Nenosakāmu autortiesību subjektu darbi ir kultūras mantojuma iestāžu krājumos iekļauti darbi, kuru autortiesību īpašnieku pēc rūpīgas meklēšanas nav izdevies noskaidrot vai atrast.

Kultūras mantojuma iestādēm to krājumos iekļautus nenosakāmu autortiesību subjektu darbus bez autortiesību subjektu piekrišanas atļauts reproducēt, lai izgatavotu to kopijas digitālā formātā, saglabātu un padarītu pieejamus sabiedrībai.

(62. pants)


Vadlīnijas bāreņdarbu statusa noteikšanai: Vadlīnijas bāreņdarbu statusa noteikšanā : nenosakāmu autortiesību subjektu darbu izmantošana | LNB Digitālā bibliotēka - DOM PIEEJA (lndb.lv)

 Tēmas


Autortiesības satura izmantošanas tiesības